Goed Nieuws

In een oogopslag is te zien (www.solarcellcentral.com) hoe het gesteld is met de energievoorziening in de wereld: rechts zijn de voorraden gas, olie, uranium en kolen, daarnaast de beschikbare hoeveelheid duurzame energie met zonne-energie als de grote winnaar. Let wel, de bolletjes met fossiele brandstoffen geven de totale voorraden weer, terwijl duurzame energie gegeven wordt in de beschikbare hoeveelheid per jaar. Het kleine bolletje helemaal links vertegenwoordigt het huidige jaarlijkse energieverbruik in de wereld, klein in vergelijking tot de hoeveelheid zonne-energie maar vergelijkbaar met de beschikbare hoeveelheid fossiele brandstoffen. We zijn dus bijna door onze voorraad fossiele brandstoffen heen. Toch is er genoeg energie in de wereld, dankzij de zon. Dit is allemaal wel bekend.

Nu het goede nieuws: begin dit jaar is de prijs van zonnepanelen gezakt tot minder dan 1€/Watt! Voor nog geen 5000 € heeft u al een systeem op uw dak groot genoeg om alle benodigde stroom op te wekken voor de rest van uw leven.

www.franswsaris.nl