Schrijvers de pols genomen: Peer Wittenbols

Dit fraaie portret van toneelschrijver en dichter Peer Wittenbols verscheen in het nulnummer van De-Gids-nieuwe-stijl. Erbij stond onderstaande eerste aflevering van de nieuwe rubriek Grote Vragen, die de lezers regelmatig in De Gids zullen aantreffen. De schrijver krijgt een aantal vragen voorgelegd waaruit hij zelf een keuze kan maken.

Is er iets in uw leven waarvoor u de volle verantwoording neemt?
Voor al mijn dochters en zonen.

Hoe moet men iets onderzoeken waarvan wij niet weten wat het is?
Door zich af te vragen waarom men er bang voor is. De volgende vragen dienen zich vanzelf aan.

Welk eten vindt u onethisch?
Er was een tijd dat ik, wanneer ik forel at, met een servet de kop afdekte omdat het me anders te persoonlijk werd. Die is voorbij. Ik eet geen orgaanvlees, dat vind ik nog altijd te prive.

Wat vindt u uitgesproken mooi, en waarom?
Het zingen van de merel. Omdat het het overmoedige lied is van een ernstige nar die almaar verliefder wordt op zijn eigen aria.

Wat is wat u betreft, als puntje bij paaltje komt, de uiteindelijke grondstof van de werkelijkheid?
Dat zijn onze illusies, dromen en angsten. Tussen hoop en vrees fantaseren wij, zelfs in onze slaap, rampspoed en kommer bij elkaar. En ondertussen leven wij lang en gelukkig.

Wat is de gevaarlijkste illusie die mensen kunnen koesteren?
Dat de Almachtige het niet in zijn eentje af zou kunnen.

Wat verstaat u onder fatsoen?
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Wat zou u veranderen aan uw leven als er onomstotelijk en algemeen geaccepteerd wetenschappelijk bewijs bestond van een hiernamaals?
Alles. Maar zelfs als afgezwaaide katholiek heb ik nog de garantie dat ik te allen tijde om vergiffenis kan bedelen. De gebedjes van ooit, liggen panklaar in het bovenste laatje van mijn verstand.
‘… Die ons vannacht bewaren moet,
Voor water en vuur,
Voor ziekte en dood…’

Wat is voor u altijd de grote vraag in het leven?
Waartoe zijn de anderen op aarde?