Roland Barthes, 'How to Live Together'

Merlijn Olnon signaleert wekelijks een bijzonder nieuw boek

Een nieuw in het Engels uitgegeven reeks lezingen, in de jaren 1978-1980 gegeven aan het College de France, waarin Barthes het evenwicht verkent tussen eenzaamheid en sociale interactie als bronnen (en belemmeringen) voor individuele creativiteit. Overpeinzingen waar we in onze genetwerkte hypersociale wereld ons voordeel mee kunnen doen.

Zie ook Roland Barthes, How to Live Together: Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces (Columbia UP) bij Athenaeum Boekhandel