M a u e r k o p f

Onderstaande tekst is een scene uit het toneelstuk M a u e r k o p f. Twee jonge makers bezochten Berlijn om de Stasi te onderzoeken. De korte videotrailer geeft een beeld van hun vondsten.

Beste kijkers

U Weet allemaal waarom ik vandaag hier ben, speciaal teruggekeerd van mijn vakantie om vanavond voor u te verschijnen. Onze grenswachters hebben, zoals hun plicht was, twee mannen moeten neerschieten. Zij overtraden de wet en probeerden onze nationale grens te overschrijden. De mensen moeten naar ons luisteren als we steeds opnieuw zeggen: wij bepalen de regels aan onze grens! En wij zorgen ervoor dat ze gehandhaafd worden, en terecht. Wie de grens van de DDR wil oversteken, heeft toestemming nodig. Wie zichzelf in gevaar brengt, moet het met de dood bekopen. Ik weet het, dames en heren, het klinkt hard. Sommigen van u zullen het misschien zelfs 'inhumaan' noemen. maar wat is 'humaan', en wat is 'inhumaan?' Het is humaan om te zorgen dat alle mensen op aarde in vrede leven. En voor het eerst in de Duitse geschiedenis, hier, in de Duitse Democratische Republiek, is vrede tot staatsbeginsel verheven. Het is humaan om deze staat te hebben geschapen en opgebouwd! Het is humaan om hem te versterken en te beschermen! Wie er naar streeft de staat te verzwakken of te schaden, bewust of onbewust, streeft ernaar de vrede te vernietigen. Dat is inhumaan.

M a u e r k o p f speelt komende week in De Theaterschool. Zie ook de moderne trailer: