Das deutsche Europa

De Gids-redactie signaleert wekelijks een bijzonder nieuw boek

In Das deutsche Europa bepleit Ulrich Beck een grote, regelveranderende politiek die de structurele spanning tussen het door politiek-economische elites gedicteerde Europees project en het verzet van de bevolkingen daartegen, kan opheffen. We hebben een nieuw sociaal contract nodig dat is geënt op de kosmopolitische ervaring van veel jongeren, zoals de Erasmus-studenten. Voor hen geldt: meer vrijheid door meer Europa. Maar dit ‘Europa van de individuen’ heeft wel een sociaal valscherm nodig, zodat vrijheid niet uitmondt in de maximering van persoonlijke risico’s. Een nieuw sociaal contract moet volgens Beck de sociaal-democratie overplanten naar bovennationaal niveau. (Dick Pels)

Das deutsche Europa, Ulrich Beck, Suhrkamp Verlag, 2012

Lees de bespreking van Dick Pels in De Gids.

Das deutsche Europa bestellen