Artikel 14


De Nederlandse Grondwet is op 29 maart 200 jaar oud en dit is voor De Internet Gids een uitstekende aanleiding om u de wet voor te schrijven in de vorm van De Grondwet-variaties. Dichters, schrijvers, kunstenaars en juristen nemen ieder één van de huidige grondrechten als uitgangspunt voor een nieuwe bijdrage.

Frank Heinen schrijft over iemand die onteigend is, althans dat gevoel heeft hij. De Grondwet geeft niet thuis.

‘Artikel 14, goedemiddag, u spreekt met Van Zanten.’

‘Ik bel over het een en ander. Heb ik daar het goede nummer voor gedraaid?’

‘Ik ga u even doorverbinden met mijn collega. Heeft u een ogenblikje?’

‘Jazeker.’

‘Artikel 14 lid 1. Goedemiddag, u spreekt met De Swaan.’

‘Het gaat om het een en ander dat samenhangt met onteigening.’

‘Ja?’

‘Ik heb het gevoel dat ik onteigend ben.’

‘En hoe is dat gebeurd meneer?’

‘Krachtens de voorschriften.’

‘Specifieke voorschriften?’

‘De voorschriften die door de wet gesteld worden.’

‘Ik ga alleen over Artikel 14 lid 1, voor voorschriften moet u bij de afdeling Wettelijke Voorschriften zijn, maar ik kan u nu niet doorverbinden, want de hele afdeling Wettelijke Voorschriften is op teambuildingsweekend.’

‘Maar het is woensdag!’

‘De Grondwet kent geen weekend.’

‘Iemand vertelde me dat er in geval van onteigening sprake moet zijn van een algemeen belang – weet u daar meer van?’

‘Kunt u dat begrip “algemeen belang” voor mij specificeren?’

'Ehm... Is er een nummer dat ik kan bellen voor meer informatie over het Algemeen Belang?’

‘Dat nummer is er wel meneer, maar dat kan ik u zo 1-2-3 niet geven.’

‘Waarom niet?’

‘Dat is in het algemeen belang van niet nader te noemen belanghebbenden.’

‘Begrijp ik.’

‘Ik zou u wel in contact kunnen brengen met de locatiemanager van Vooraf Verzekerde Schadeloosstellingen.’

‘Ja, graag.’

‘Daarvoor heb ik alleen het correspondentienummer van uw Vooraf Verzekerde Schadeloosstelling nodig. Mag ik dat noteren?’

‘Ik heb geen Vooraf Verzekerde Schadeloosstelling ontvangen.’

‘Hoe kunt u nu zeggen dat u onteigend bent als u geen Vooraf Verzekerde Schadeloosstelling heeft? Wij kunnen op deze manier niet op uw klacht ingaan – er zijn regels waar wij niet onderuit kunnen.’

‘En als ik nu onteigend ben zonder een Vooraf Verzekerde Schadeloosstelling?’

‘Is er dan wel sprake geweest van Onteigening?’

‘Wat denkt u?’

‘Volgens de letter van de wet in elk geval niet. Is er eigenlijk überhaupt sprake van schade?’

‘Nou ja, ik ben mezelf niet. Sinds kort.’

‘Sinds wanneer ongeveer?’

‘Sinds de onteigening.’

‘Zou u zeggen dat u een ander mens bent sinds de Onteigening?’

‘Da’s misschien wat al te… nou ja, eigenlijk wel ja.’

‘En nu verwacht u namens de persoon die u eerst was achteraf een Verzekerde Schadeloosstelling die vooraf vastgesteld moet worden? In wiens belang is dat eigenlijk, meneer?’

‘Als u het zo stelt...’

‘Geen dank, meneer. Heeft u verder nog vragen? Kan ik u verder nog ergens mee van dienst zijn? Nee? Dan wens ik u nog een prettige voortzetting.’

‘Dank u wel.’


Lees hier alle Grondwet-variaties