Piet Gerbrandy krijgt Jan Campert-prijs 2014 voor beste dichtbundel

door Redactie

Gidsredacteur Piet Gerbrandy heeft de Jan Campert-prijs 2014 toegekend gekregen voor zijn bundel Vlinderslag.

De Gidsredactie is bijzonder verheugd over dit nieuws en feliciteert Piet Gebrandy met het ontvangen van deze mooie prijs.

De jury van de Jan Campert-prijs prees Vlinderslag als “een grandioze synthese van alle experimenten uit de vroegere bundels van Gerbrandy. Met een weloverwogen combinatie van verschillende genres zoals lyrisch gedicht, prozagedicht en poëticaal opstel, en met behulp van gekunstelde taal, maar tegelijk niet wars van humor doet de dichter recht aan de veelkantigheid van de fenomenen die hij beschrijft.”

Van de jury onder voorzitterschap van Aad Meinderts maakten deel uit: Erica van Boven, Yra van Dijk, Arjen Fortuin, Annemie Leysen, Jan de Roder en Carl De Strycker. Vorig jaar ging deze prijs naar Micha Hamel voor zijn bundel Bewegend doel.