Vijf artikelen over universitair verzet

door Redactie

Met de bezetting van eerst het Bungehuis en nu het Maagdenhuis willen de studenten van de Universiteit van Amsterdam de bestuursstruc-tuur democratischer maken, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de zelfstandigheid van de kleine talenstudies behouden blijft. De Internet Gids zet een aantal artikelen voor u op een rij die dit universitaire verzet in een breder kader plaatsen.

1. Frank Miedema bespreekt How Economics Shapes Science (2012) van Paula Stephan over te veel promovendi en het dominante marktmechanisme van de wetenschap.

Wetenschap als economisch veldspel - Frank Miedema
Uit: De Gids 2013 / 8 - Privacy

2. Na aanleiding van Luis Buñuel’s Le charme discret de la bourgoisie (1972) bespreekt socioloog Rogier van Reekum over filosofie, bezuinigingen en burgerij.

Samen eten - Rogier van Reekum
Uit: De Internet Gids - februari 2015


3. Kees Schuyt, jurist en oud-voorzitter van de KNAW-commissie die het verschijnsel nader onder de loep nam, behandelt wetenschappelijk wangedrag.

Wetenschappelijke integriteit - Kees Schuyt
Uit: De Gids 2013 /4 - Bakens & dwaallichten


4. "(H)et is ook de cultuur waarbinnen Diederik Stapel een glanscarrière kon maken, met een product dat wetenschappelijk waardeloos was, maar goed verkocht en spectaculair oogde". Fenna Poletiek over het huidige academische systeem.

Stapel en het systeem - Fenna Poletiek
Uit: De Gids 2013 /4 - Bakens & dwaallichten

5. En ten slotte de inleiding van het Gidscommentaar uit 1969 nummer 6/7 door Gids-redacteur Th. Stibbe:

"We zijn een klein land. We maken kennelijk kleine revoluties. Maar net zoals de minirok interessante zaken over een groot oppervlak blootlegt, net zo heeft de bezetting van het Maagdenhuis belangrijke maatschappelijke verschijnselen voor iedereen zichtbaar gemaakt. Volledig uitgekristalliseerd zijn ze niet. De strijd om de universiteit gaat maanden, zo niet jaren duren. En voor sommige studenten is hij verbonden met een andere strijd, - die tegen kapitalisme, imperialisme, en exploitatie. Helemaal een doel op de lange afstand."