Drie artikelen over waanzin

door Redactie

Het thema van de Boekenweek 2015 is 'Waanzin, te gek voor woorden' dus is De Internet Gids in haar eigen archief op zoek gegaan naar dolheid en andere gekkigheden in de literatuur .

1. Gerard Reve zei in 1989 over zijn eigen gekte: ‘Neen, maar weet je wat het is? Ik kan eigenlijk met niemand praten, omdat ik in een mythische en magische droomwereld leef. Ik kan in de verste verte niet te weten komen, wat er in anderen omgaat.’

'God is oorspronkelijk een Eendenei geweest' - Nick van Tilburg

2. Uit 1886 komt De waanzin naar Sophocles' ‘waanzinnige Ajax’ van W.G. Brill over de beroemde tragedie van Sophokles. "Voor [Sophokles] is de waanzin het bewijs, dat het gansche menschelijk bestaan; dat ons zinnen en streven, ons werken en stichten slechts eene vertooning is zonder degelijken blijvenden inhoud. Al wat waar is en meer dan schijn, blijft; wat wij zijn en verrichten, blijft niet, het gaat voorbij, het is er en straks is het er geweest, het is eene morgenwolk, die vervliegt voor de zon, het is een droom, die wegvliedt bij het ontwaken."

De waanzin naar Sophocles' ‘waanzinnige Ajax’ - W.G. Brill

3. Huub Beurskens schrijft over de beroemde Scardanelli-reeks van de lyrische dichter Friedrich Hölderlin: "[H]et gaat hier om het delicate probleem van de verhouding tussen kunst en gekte, om de vraag of een gestoorde in staat geacht mag en kan worden echte kunst te maken."

Buitenwegen - Huub Beurskens