Redactie

De Gids verschijnt elke twee maanden op papier en heeft een zelfstandige redactie van leden uit verschillende disciplines. Op het ogenblik wordt de redactie gevormd door Edzard Mik (hoofdredacteur), Maria Barnas, Roel Bentz van den Berg, Fiep van Bodegom, Piet Gerbrandy, Adriaan van Veldhuizen, Dirk Vis, Dirk van Weelden en Niña Weijers. De Gids wordt uitgegeven door De Groene Amsterdammer N.V.


DIG (De Internet Gids) publiceert doorlopend en heeft een onafhankelijke redactie die op dit moment bestaat uit Simone Atangana Bekono, Persis Bekkering, Basje Boer, Cyanne van der Houten, Fabienne Rachmadiev en Pete Wu. De webredactie wordt ondersteund door Teun Grondman en Vere van der Veen. Daarnaast verzorgt de redactie van DIG de rubriek Vandaag op de homepage van deze site. DIG wordt uitgegeven door Stichting De Gids.


Hieronder leest u meer over de redactieleden.


Simone Atangana Bekono (1991) studeerde in 2016 af aan Creative Writing ArtEz. Ze schrijft proza en poëzie en publiceerde in samenwerking met Uitgeverij Wintertuin en Lebowski Publishers hoe de eerste vonken zichtbaar waren, een bundeling gedichten en brieven die haar verhouding tot thema’s als ras, gender, identiteit en het kunstenaarschap onderzoekt. Op het moment werkt ze aan haar debuutroman.


Maria Barnas (1973) is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar. Bij uitgeverij Van Oorschot verscheen haar roman Altijd Augustus (2017) en dichtbundel Nachtboot (2018).


Persis Bekkering (1987) is schrijver. Ze debuteerde in januari 2018 met de roman Een heldenleven (Prometheus). Kort proza verscheen in De Gids, Revisor en DW B. Ze schrijft over literatuur voor o.a. de Volkskrant en is redactielid van Theatermaker. Ondertussen werkt ze aan een nieuwe roman, die eind 2020 bij Prometheus zal verschijnen.


Roel Bentz van den Berg (1949) studeerde filosofie. Behalve schrijver was hij ook radiomaker bij het VPRO-programma De Avonden en medewerker van NRC Handelsblad. Van zijn hand verschenen meerdere essay- bundels, waarvan Zapdansen (2005) de Jan Hanlo Essayprijs Groot prijs kreeg. In 2016 verscheen zijn meest recente roman Het naderen van een brug. 


Basje Boer (1984) is schrijver en filmjournalist. Van haar verschenen de verhalenbundel Kiestoon (2006, De Arbeiderspers) en de romans Bermuda (2016, Nijgh & Van Ditmar) en Nulversie (2019, Nijgh & Van Ditmar). Haar essays verschenen in 2019 in de bundels Wolf (Atlas Contact) en De nieuwe feministische leeslijst (Das Mag). Ze schrijft daarnaast over film, popcultuur, beeldende kunst en literatuur voor o.a. De Groene Amsterdammer en de Filmkrant.


Fiep van Bodegom (1984) studeerde literatuurwetenschap en cultural analysis. Ze is literatuurrecensent voor De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad, en redacteur literatuur voor We Are Public. Ze publiceerde essays, proza en vertalingen, onder meer in Revisor, Metropolis M, nY, De Nederlandse Boekengids, DW B en Samplekanon, en trad op bij Read My World. Ze wordt regelmatig gevraagd literaire avonden in te leiden, te presenteren of te leiden. Dit deed ze onder meer tijdens de Gidslezing, en voor CrossingBorder, Winternachten, SPUI25, Perdu, SLAA en in de OBA. In 2019 verschijnt haar debuutroman bij uitgeverij Pluim.


Piet Gerbrandy (1958) is classicus, dichter, essayist en poëziecriticus. Hij doceert sinds 2006 Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Gerbrandy was van 1996 tot 2009 poëziecriticus bij de Volkskrant, een functie die hij daarna tot 2017 vervulde bij De Groene Amsterdammer. In 2012 trad hij toe tot de redactie van De Gids. In 2018 verschenen bij uitgeverij Atlas Contact zijn dichtbundel Vloedlijnen en essaybundel Grondwater.


Cyanne van den Houten (1994) is de beeldredacteur van De Internet Gids en is freelance ontwerper. Ze volgt met grote interesse nieuwe verbindingen tussen magie, (technologische) innovatie, jeugdcultuur en dit uit zich in (non-lineaire) nieuwe media, producties en artistieke interventies. Zie ook www.cyannevdh.nl.


Edzard Mik (1960) werd geboren in Groningen, waar hij rechten studeerde. In Maastricht was hij vervolgens werkzaam als advocaat. Hij debuteerde 1995 met de roman _De bouwmeester _en schreef verder onder meer Mont Blanc (2012) en Goede Tijden (2010), die beide op de longlist stonden voor de Libris Literatuur Prijs. Behalve romans schreef Mik korte verhalen, libretto's en scenario's voor korte films. Essays over beeldende kunst, theater, architectuur en literatuur publiceerde hij in De GidsNRC HandelsbladVrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Sinds 2016 is hij hoofdredacteur van De Gids. Januari 2019 verschijnt bij uitgeverij Querido zijn nieuwe roman Mea culpa.


Fabienne Rachmadiev (1985) studeerde kunstgeschiedenis en filosofie in Leiden. Ze schrijft poëzie, essays en proza, dat onder meer werd gepubliceerd in De Gids, Het Liegend Konijn, Terras, Revisor en De Internet Gids. Van die laatste is ze sinds september 2017 redactielid. Momenteel werkt ze aan een proefschrift over esthetiek en politiek in hedendaagse kunst uit de voormalige Sovjet-Unie, op het NWO-project ‘Sublime Imperfections’ (Amsterdam School for Cultural Analysis).


Adriaan van Veldhuizen (1982) is redacteur van De Gids en doceert geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ook is hij lid van de subsidiecommissie ‘Letteren en Erfgoed’ van de gemeente Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op de Theorie van de Geschiedenis. Eerder schreef hij het boek De Partij over het ontstaan van de SDAP aan het einde van negentiende eeuw.


Dirk Vis (1981) is schrijver en kunstenaar en maakt fictie, columns, scenario's en essays. Vis studeerde Beeld & Taal aan de Gerrit Rietveld Academie en Design aan het Sandberg Instituut. Hij publiceerde in kleine oplage Bestseller (2009), en bij De Gids het e-boek Het reality-essay (2017). Vis presenteerde teksten in uiteenlopende vormen als performances, chapbooks en bewegende gedichten voor toonaangevende instellingen en gelegenheden. Hij doceert kunsttheorie aan verschillende kunstacademies, is redacteur van literair tijdschrift De Gids en oprichter van De Internet Gids.


Dirk van Weelden (1957) studeerde filosofie en debuteerde in 1987 samen met Martin Bril (Arbeidsvitaminen, het ABC van Bril & Van Weelden). Daarna in 1989, solo, met Tegenwoordigheid van geest. Vanaf 1991 was hij redacteur van het kunsttijdschrift Mediamatic. Sinds 1999 is hij redacteur van De Gids. Hij schreef romans, novellen en bundels met essays en verhalen. Zijn meest recente roman is Het laatste jaar (2013). Hij werkt aan een nieuwe roman.


Niña Weijers (1987) studeerde literatuurwetenschap in Amsterdam en Dublin. Ze schreef korte verhalen en essays voor diverse tijdschriften. In 2010 won ze de schrijfwedstrijd Write Now!. Ze schrijft voor De Groene Amsterdammer en is redacteur bij De Gids. In mei 2014 verscheen haar debuutroman De consequenties bij uitgeverij Atlas Contact. Het won de Anton Wachterprijs 2014, de publieksprijs van de Gouden Boekenuil 2015 en de Opzij Literatuurprijs 2015. Het haalde bovendien de shortlist van de Libris Literatuur Prijs 2015. De vertaalrechten zijn verkocht aan Frankrijk (Actes Sud), Duitsland (Suhrkamp Verlag), de Verenigde Staten (Doppelhouse Press) en Tsjechië (Kniha Zlín). Momenteel werkt ze aan haar tweede roman, Kamers, Antikamers, die medio 2019 verschijnt.


Pete Wu (1985) is journalist, schrijver en programmamaker. Hij publiceerde proza in De Gids, De Internet Gids en de eerste Sampler van uitgeverij Das Mag in 2018. Eerder studeerde hij Engelse literatuur en mediafilosofie, en schreef reportages, artikelen en interviews voor De Volkskrant en Volkskrant Magazine, NOS, International Film Festival Rotterdam, VICE, Quest en Brandpunt+. Momenteel werkt hij aan zijn debuut bij Das Mag en de verfilming ervan bij VPRO.


Bestuur: H.M. van den Brink, Roland Kupers en Adriaan van Dis.


Redactieraad: Louise O. Fresco, René van Stipriaan en Abram de Swaan.