Annet Mooij eerste hoofdredacteur De Gids

door Redactie

Voor het eerst in zijn 175-jarige geschiedenis krijgt De Gids een hoofdredacteur; per 1 juni neemt Annet Mooij, zelfstandig onderzoeker en tussen 2002 en 2011 redactielid van het tijdschrift, die rol op zich.

Mooij (1961) studeerde psychologie in Groningen en Nijmegen en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft verschillende boeken op haar naam staan waarvan Dag in dag uit; Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant (2011) het meest recente is.

Redactie, bestuur en uitgever van De Gids achtten, gezien de recente gedaanteverwisseling en oplagestijging van het tijdschrift, professionalisering van de organisatie raadzaam. Mooij werd unaniem als de aangewezen kandidaat beschouwd en is op uitnodiging binnengekomen. Het verzamelde gezelschap is bijzonder blij met haar komst.