De Gids bezint zich op actie

door Redactie

Het aangekondigde stopzetten van de subsidie voor literaire tijdschriften zou, als de bezuinigingsmaatregel werkelijk doorgaat, een serieuze bedreiging vormen voor het voortbestaan van De Gids. Redactie en redactieraad zijn zich, in overleg met de uitgever, aan het bezinnen op een plan van aanpak, waarbij ook het eigen Gids Fonds een rol zal spelen.

Eerste reacties uit het gezelschap:

'Het lijkt me zaak dat de discussie breder wordt getrokken. Na dertig jaar neoliberale hervormingen, wordt de cultuursector uit bedelen gestuurd naar de rijken in dit land. Een eenvoudige rekensom leert dat de bonussen van de 50 bestbetaalde ceo's in het Nederlandse bedrijfsleven al ruimschoots opwegen tegen de 200 miljoen aan bezuinigingen die nu rondgaat. Een neoliberalismenummer, waarin een (eerlijke) balans wordt opgemaakt, zou ook geen kwaad kunnen. Dit cynisme moet aan de oppervlakte gebracht worden.'
René van Stipriaan

'Wat mij persoonlijk het hoogste zit is het punt van de foute ideologie zoals dat door L. naar voren is gebracht, de gotspe, voortgekomen uit domme rancuneuze geborneerdheid, van de "war on the imagination" waarvan er nu sprake is, en die degenen die hem voeren het liefst zouden zien eindigen in een twee-dimensionale wereld waaruit elke vorm van creativiteit en transcendentie is verdwenen.'
Roel Bentz van den Berg