Deze website is gloednieuw

door Redactie

De Gids heeft sinds begin september een nieuwe website. Die moet langzaamaan gevuld raken met nieuwe inhoud en aangevuld met archiefmateriaal. Per Gidsaflevering zullen behalve de uitgebreide inhoudsopgave minimaal twee artikelen, verhalen en/of po√ęziebijdragen te lezen zijn. Op den duur zal de gebruiker ook eenvoudig kunnen nagaan welke schrijvers, dichters en essayisten wat en wanneer voor De Gids geschreven hebben, welke boekbesprekingen, welke artikelen over wetenschapsgeschiedenis, letteren, historische onderwerpen enzovoort er vanaf 2005 zijn verschenen.