Europa Salons: Identity Politics I

door Redactie

In Castrum Peregrini vindt op 15 september Identity Politics I plaats. Stephan Sanders leest ‘Brief aan een oude marxist’ voor uit De Gids 2015/4 en gaat vervolgens in gesprek met Merijn Oudenampsen.

Europa Salons is een serie voor cultuurmakers over de Europese dimensie in hun werk. De dominante politieke visie in Nederland en Europa is binnen twee decennia verschoven van het sociale- naar het identiteitsperspectief. Europese maatschappijen die hun politieke basis vonden in solidariteit, opwaartse mobiliteit, gelijkheidsgedachte en maakbaarheid, zijn gaandeweg getransformeerd tot maatschappijen waarin identiteitspolitiek deze rollen heeft overgenomen. Solidariteit is vervangen door identificatie met de eigen nationale, culturele, religieuze, generationele of etnische groep. Het primaat van de eigen verantwoordelijkheid van het neoliberale gedachtengoed blijkt wonderwel te passen binnen deze paradigmawisseling.

Op 15 september vindt de eerste bijeenkomst uit de reeks Identity Politics plaats met Merijn Oudenampsen en Stephan Sanders. De laatstgenoemde leest ‘Brief aan een oude marxist’ voor, ook te lezen in De Gids 2015/4 en online: www.de-gids.nl/artikel/brief-aan-een-oude-marxist


Datum: dinsdag 15 september 2015
Tijd: 20:00 uur

Locatie: Castrum Peregrini, Herengracht 401 Amsterdam
Meer info: castrumperegrini.org/