Gids Fonds krijgt ANBI-status

door Redactie

Vandaag kreeg Stichting De Gids van de Belastingdienst het heuglijke nieuws dat zij de status Algemeen Nut Beogende Instelling mag dragen, met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2009.

Dat betekent dat donateurs aan het Gids Fonds hun gift mogen aftrekken van het belastbaar inkomen. De Stichting heeft begin 2009 haar eigen Fonds geopend, om behalve overheidssubsidie en steun van erkende fondsen (als de gewaardeerde Turing Foundation, het SNS Reaal Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting LIRA) ook particuliere donaties te kunnen verwerven. Dat is van groot belang, aangezien fondsen in principe geen structurele kosten vergoeden en alleen projecten honoreren, en de subsidie van het Nederlands Letterenfonds net niet toereikend is om de begroting sluitend te krijgen. In een tijd van dreigende bezuinigingen is deze mijlpaal des te belangrijker; hopelijk zal het 175-jarig bestaan van De Gids in 2012 liefhebbers inspireren het tijdschrift ook voor de toekomst veilig te stellen.