Grondwet Festival

door Redactie

Op 29 maart is het precies 200 jaar geleden dat de Grondwet van 1814 werd aangenomen. De Nederlandse Grondwet is na de Amerikaanse de oudste ter wereld.

Het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk heeft dit bijzondere en feestelijke moment uitgekozen om die dag zijn tweede nationale evenement te organiseren. Zo’n 25 instellingen die iets met de Grondwet te maken hebben openen 29 maart hun deuren. Bijzonder is dat ook het Catshuis wordt opengesteld. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat mensen een kijkje kunnen nemen in de ambtswoning van de minister-president. Ook de Trêveszaal opent haar deuren zodat bezoekers met eigen ogen kunnen zien waar de ministerraad elke week vergadert.

Naast de unieke openstelling van het Catshuis en de Trêveszaal zijn geopend: Kabinet van de Koning, Ridderzaal, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Vredespaleis, Raad van State, Hoge Raad, Kanselarij der Nederlandse Orden, Nationaal Archief, Algemene Rekenkamer, Raad voor de Rechtspraak, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Stadhuis Den Haag, Haags Historisch Museum, Sociaal-Economische Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, De Gevangenpoort, Onderwijsraad, Koninklijke Schouwburg, Nationale Ombudsman (op locatie) en ProDemos. Zij bieden het publiek een programma aan waarin ze laten zien wat hun betekenis is voor de inwoners van Nederland.

Daaromheen organiseert het Nationaal Comité samen met een aantal partners verschillende activiteiten. In totaal doen meer dan 60 instellingen en organisaties mee met rondleidingen, debatten, theatervoorstellingen en workshops. Op vrijdag al zijn dat onder meer het symposium ‘Grondwet: baken of ballast?’ en de Nacht van de Grondwet in het Paard van Troje en het Humanity House. Op zaterdag vinden er debatwedstrijden voor scholieren in het Haagse stadhuis plaats. In de Oude Zaal van de Tweede Kamer wordt het debat over de invoering van het vrouwenkiesrecht nagespeeld (met ‘Aletta Jacobs’ op de tribune). Bij de ABN AMRO op de Kneuterdijk spelen acteurs een fictieve dialoog tussen koning Willem I en Gijsbert Karel van Hogendorp, een van de opstellers van de Grondwet van 1814.

Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk: “Onze Grondwet is het belangrijkste document in onze geschiedenis én van de tijd van nu. De daarin opgenomen grondrechten als bescherming tegen discriminatie en vrijheid van meningsuiting, onderwijs en godsdienst zijn wereldwijd zo vanzelfsprekend nog niet. Laten we ons dat realiseren, erover praten en ernaar kijken. Dat doen we tijdens het Grondwet Festival in Den Haag. We vieren dat we in een vrij land leven en in vrijheid onze keuzes kunnen maken. Die verworvenheid moeten we koesteren en onderhouden.”

Het Grondwet Festival is het tweede nationale evenement van het Nationaal Comité. De start van de viering vond afgelopen 30 november plaats met de nagespeelde landing van Prins Willem Frederik op het strand van Scheveningen, de officiële start in de Ridderzaal en het Koninkrijksconcert in Scheveningen. Bijleveld-Schouten: “Na de vieringen in 1863, 1913 en 1963 is het nu tijd voor de viering van 200 jaar Koninkrijk. Deze traditie die elke 50 jaar plaatsvindt, is een uitstekend moment om met elkaar stil te staan bij ons gezamenlijke verleden, heden en toekomst. Maar ook bij onze rechten, plichten en vrijheden. 200 jaar geleden kreeg Nederland zijn onafhankelijkheid terug. In de jaren 1813 – 1815 werd de basis gelegd voor ons Koninkrijk en de ontwikkeling ingezet naar een democratisch bestel. Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ik vind dat we trots mogen zijn op wat we samen hebben bereikt, maar dat we dat ook moeten onderhouden. Verworvenheden zijn geen zekerheden. Daarom organiseert het Nationaal Comité van 30 november 2013 tot en met 26 september 2015 zes nationale evenementen om dit met elkaar te vieren.”