Louise Fresco treedt toe tot redactieraad De Gids

door Redactie

Louise O. Fresco, schrijfster, columniste voor NRC Handelsblad en Universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief, maakt sinds medio september deel uit van de redactieraad van De Gids. Zij had als gastredacteur een belangrijk aandeel in de samenstelling van het onlangs verschenen themanummer 'Aan tafel!' De samenwerking met de energieke en veelzijdige Fresco is zo goed bevallen dat Stichting De Gids graag een blijvende band met haar wilde aanknopen, en zij is direct op de uitnodiging ingegaan.

De redactieraad wordt naast Fresco gevormd door H.M. van den Brink, Adriaan van Dis, Laurens van Krevelen, Monika van Paemel, René van Stipriaan en Abram de Swaan.