Nieuw leven voor tijdschriften: oude jaargangen digitaal op DBNL

door Redactie

Uitnodiging: Maandag 7 juni 2010, 16.00 uur - Spui 25, Amsterdam

Meer dan zestig bestaande literaire, culturele en wetenschappelijke tijdschriften gaan samen met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) hun oude jaargangen digitaliseren. Literaire tijdschriften als Tirade, Hollands Maandblad en De Revisor doen mee, naast algemeen culturele tijdschriften als De Gids, DW B en Ons Erfdeel, en wetenschappelijke tijdschriften als TNTL en Spiegel der Letteren. Het project maakt onderdeel uit van een nog omvangrijker onderneming waarin uiteindelijk ten minste duizend oudere tijdschrifttitels digitaal worden gemaakt. Het gaat om een van de grootste literaire digitaliseringsoperaties in Nederland en Vlaanderen.

Dat de digitale tijdschriften in een behoefte voorzien, bewijzen de verschillende jaargangen die nu al op de DBNL-site beschikbaar zijn; ze worden veelal honderden en niet zelden duizenden keren per maand geraadpleegd. Met als gevolg dat vergeten gedichten, verhalen, essays en artikelen weer gevonden worden en een tweede leven beginnen. Niemand overziet nu al welke schatten binnenkort digitaal gedolven kunnen worden, maar dat de opbrengst van culturele digitaliseringsprojecten als deze groot is, staat vast. Nog belangrijker is dat tijdschriften ontdekt worden door nieuwe lezers en daardoor aan vitaliteit winnen.

Het grootste probleem dat bij digitalisering van moderne tijdschriften opgelost dient te worden is het regelen van toestemmingen van de vele auteurs die in de loop van de jaren aan tijdschriften hebben bijgedragen. In het DBNL-project wordt dit in een gecoördineerde actie collectief aangepakt. DBNL vraagt bij iedere auteur in één keer toestemming namens alle tijdschriften. De vooraanstaande tijdschriften De Gids, Hollands Maandblad, Tirade en De Revisor, alle vanaf het begin bij dit initiatief betrokken, onderstrepen deze middag het belang van het project, door belangrijke auteurs de overeenkomst te laten tekenen.

René van Stipriaan, hoofdredacteur van DBNL, zal een korte toelichting geven op de DBNL-plannen, waarna Abram de Swaan in zal gaan op de vraag wat we wel én niet mogen verwachten van het op internet beschikbaar komen van oude tijdschriftjaargangen. Met voorts onder anderen Maarten Asscher, Thomas Rosenboom, Carel Peeters, Erik Bindervoet, Robbert-Jan Henkes, Gustaaf Peek (De Revisor), Merijn de Boer (Tirade) en Dirk van Weelden (De Gids).

De middag wordt georganiseerd door de Vereniging Literaire Tijdschriften (een samenwerkingsverband van Armada, De Gids, Hollands Maandblad, KortVerhaal, De Parelduiker, Parmentier, De Revisor en Tirade) en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, en gesteund door Athenaeum Boekhandel.

De toegang is gratis, maar u wordt wel verzocht te reserveren via www.spui25.nl.