Nieuwe uitgever

door Redactie

Met ingang van 2009 wordt De Gids uitgegeven door uitgevershuis AAB (De Arbeiderspers, Archipel en Balans) - voordien was alleen Balans de uitgever.