NV De Groene Amsterdammer wordt uitgever van De Gids

door Redactie

De besprekingen lopen nog, maar aangezien het nieuws via NRC Handelsblad al is doorgedrongen hierbij ook in eigen huis de aankondiging: met ingang van het derde nummer van 2012, dat op 13 april verschijnt ter gelegenheid van de tweede Kousbroek-lezing, zal De Gids worden uitgegeven door NV De Groene Amsterdammer. Dat brengt met zich mee dat het tijdschrift een nieuwe verschijningsvorm krijgt: het zal worden gedrukt op luxe krantenpapier in Berliner-formaat en meer beeld gaan bevatten. Daarnaast blijven POD's beschikbaar voor wie De Gids liever in boekvorm leest - e-bookversies zijn al sinds eind 2011 te bestellen. De inhoudelijke formule zal niet radicaal veranderen; de nadruk blijft liggen op de essayistiek - zowel het vrije essay als de beschouwing naar aanleiding van boeken, al dan niet exacte wetenschap, geschiedenis, filosofie, maatschappelijke vraagstukken, de kunsten en literatuur - die in iedere aflevering wordt omlijst door korte verhalen en poëzie van hoge kwaliteit. Losse abonnementen op De Gids blijven verkrijgbaar en ook de losse verkoop wordt gehandhaafd, er zullen alleen meer en andere verkooppunten bij komen.

Stichting De Gids verheugt zich zeer op de aanstaande samenwerking met De Groene, die werd geïnitieerd door oud-redacteur Edzard Mik, en door Groene-uitgever Teun Gautier en -hoofdredacteur Xandra Schutte onvervaard en met groot enthousiasme van de grond wordt getild. De verhouding met de huidige uitgever De Arbeiderspers is altijd uitstekend geweest, maar door het wegvallen van de overheidssubsidie in 2013 zou het uitgevershuis de last op den duur niet kunnen dragen.

Nader bericht volgt!