Op zoek naar wetenschappers

door Redactie

De redactie van De Gids is weer op zoek naar een historicus of socioloog, sinds Remco Rabens 'alles of niets' voor het tijdschrift per eind april op 'niets' is uitgelopen. In de achterban van De Gids fungeren oud-redacteur en zelfstandig onderzoeker Annet Mooij, stichtingsvoorzitter en hoogleraar universiteits-geschiedenis Willem Otterspeer en oud-secretaris Leonoor Broeder, redacteur non-fictie bij De Bezige Bij, als adviseurs. Daarnaast is een redacteur gewenst die de maandelijkse vergaderingen bijwoont en een constante bijdrage levert.

Voor de bètavertegenwoordiging geldt hetzelfde: oud-redacteuren Frans W. Saris, natuurkundige, en universitair docent natuurwetenschapshistorie Jeroen van Dongen, zijn nog actief bij het tijdschrift betrokken, evenals landbouwkundige Louise O. Fresco die in de redactieraad zit. Maar voor de constante aanvoer van ideeën en het introduceren van deskundige auteurs met een goede pen is ook een redacteur nodig. De redactie is actief op zoek naar beiden.