Presentatie verzamelde gedichten H.H. ter Balkt

door Redactie

Op zondag 27 april a.s. presenteert uitgeverij De Bezige Bij in samenwerking met Wintertuin de verzamelde gedichten van H.H. ter Balkt, die zullen verschijnen onder de titel He hoor mij Ho simultaan op de brandtorens.

De uitgave is een bekroning van zestig jaar onverwoestbaar dichterschap. H.H. ter Balkt heeft al die jaren, los van welke traditie of mode ook, zijn poëzie geschreven. Hij is in de Nederlandse literatuur onvergelijkelijk. De verzamelbundel, een dundrukuitgave, bevat achttienhonderd pagina’s poëtisch avontuur, stilistische brille, weerbarstige vitaliteit en provocerende stellingname. Een feest.

Aan het programma nemen dichters deel die speciaal voor deze gelegenheid een gedicht geschreven hebben op Ter Balkt. Onder meer Mark Boog, Paul Demets, Dennis Gaens, Maarten van der Graaff, K. Michel, Saskia de Jong, David van Reybrouck, Alfred Schaffer en Mustafa Stitou geven acte de présence.

Piet Gerbrandy zal een lofrede houden, en Piet Meeuse een feestrede. De Zeeuwse bard Broeder Dieleman omlijst de middag met muziek en zang.

Moderator Wil Hansen (redacteur De Bezige Bij).
Toegang Gratis
Aanvang 15:00 uur
Locatie Theater Lux in Nijmegen, Mariënburg 38-39