Wisseling van de wacht in Gids-redactie

door Redactie

Met ingang van oktober verlaat een drietal leden de Gids-redactie. Annet Mooij, Edzard Mik en Jan-Willem Anker stellen hun plaats vacant. Edzard Mik houdt wel de verantwoordelijkheid voor een themanummer dat in maart 2012 verschijnt en dat hij samenstelt in overleg met Ger Groot en Hans Maarten van den Brink.

Annet Mooij, van wie begin oktober een studie verschijnt naar de recente geschiedenis van de Volkskrant, is als vertegenwoordiger van de geesteswetenschappen binnen de redactie opgevolgd door historicus Remco Raben. Edzard Mik wenste hem bij zijn entree veel succes bij het 'marinierswerk' dat nodig is voor de hervorming van De Gids in tijden van teruglopende subsidie en strijd om de lezer in de gedrukte media. De redactie beraadt zich nog over eventuele verdere aanvulling van de troepen.